ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1

1. Філософія та етапи її формування, предмет та функції.

2. Філософія Нового часу XVI – XVIII століття: загальна характеристика, пошук універсального методу пізнання.

1. Філософія – це форма суспільної свідомості.

Етапи формування філософії:

Предмет філософії включає різні розділи та дисципліни:

Функції філософії:

2.Загальна х-ка:

Пошуки універсального методу пізнання:

Емпіризм- основною пізнання є - чуттєвий досвід; насправді існують лише одиничні предмети і події; правильне застосування розуму може впорядкувати їх і вивести індуктивні висновки; будь-яка абсолютна істина постає лише як середня аксіома. (Бекон, Гобс, Лок, Берклі, Г'юм (сприраються на індуктивний метод пізнання)).

Раціоналізм - дійсність можна пізнати на засадах - чистого мислення; логічне влаштування світу робить можливим пізнання його дедуктивним шляхом; зразком є метод математики, в якій висновки робляться на основі нечисленних достовірних аксіом. (Декарт, Спіноза ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1, Лейбніц (дедуктивний)).


documentadymjrl.html
documentadymrbt.html
documentadymymb.html
documentadynfwj.html
documentadynngr.html
Документ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1